Homepage010203


 . ..Als kijker worden we tegelijk aangetrokken en afgestoten.

Wat op het eerste zicht puur exhibitionisme lijkt, wordt ontkracht door het feit dat we het gezicht van de vrouwen niet kunnen zien. Onze perverse, voyeuristische reflex wordt geappelleerd maar tegelijk niet bevredigd. We krijgen enkel de seksuele identiteit te zien, niet de individuele identiteit van de figuur die voor ons staat.
Het gezicht en het kapsel, elementen die de specifieke identiteit van het poserende individu zouden verraden, worden gecensureerd door een masker...

...Claeys daagt onze door de beeldcultuur geconditioneerde blik uit. Wat we verwachten te zien, krijgen we niet te zien. Wat we verwachten te zullen herkennen, komt ons vreemd over. Onze gebruikelijke kijkpatronen worden op de proef gesteld.

Tegenover de onechtheid van de reclame- en modefotografie, waarbinnen de vrouw clichématig tot lustobject wordt gereduceerd en computermatig naar een ultraperfect schoonheidsideaal toe wordt gemanipuleerd, plaatst Claeys haar ‘Pink Territory’. Een uit haar fantasie ontsproten irreële wereld, waarin roze staat voor zachte onschuld en wolkige bloesems ons uitnodigen om weg te dromen…

 

.. "it’s as we are simultaneously attracted and repelled”

What seems at first pure exhibitionism, is undermined by the fact that we can’t see the women face. Our perverse, voyeuristic reflex is appealed but not simultaneously satisfied. We can see the sexual identity, but not the individual identity of the figure in front of us. The face and hairstyle, elements that specifies the identity of the individual, are censored by a mask ...

Claeys ... challenges our visual culture condition. What we expect to see, we won't. What we expect to recognize, is not of this world. Our usual viewing patterns are challenged.

In opposite of the falseness of advertising and fashion photography, where a woman is reduced to a clichéd lust object and further be manipulated by computer to a ultra-perfect beauty, Claeys puts her 'Pink Territory'. A shot from her unreal fantasy world, where pink represents gentle innocence and cloudy blossoms invite us to dream ...

www.brigitteclaeys.eu